Patchwork

Sama reč je engleskog porekla i sastavljena je od dve reči: patch-krpa i work-rad. Patchwork je postupak šivenja komada tkanine različitih oblika, boja i dezena u celinu. Najčešće se prave manji komadi tzv. blokovi koji se spajaju u velike delove.Patchwork se može kombinovati sa aplikacijama i vezom. Aplikacija(franc. appliqué: prilepiti, zalepiti, staviti) je deo tkanine koji se prošiva na podlogu.
 Pačvork, aplike i kvilting su veoma stare tehnike i ljudi ih milenijumima koriste pri izradi upotrebnih i ukrasnih predmeta, pre svega, od tekstila. Pretpostavlja se da su one bile poznate pre nego što je čovek otkrio veštinu tkanja i da su, na ovaj način, pravljeni odeća i pokrivači od kože i krzna. Jedan od najstarijih sačuvanih primeraka ove vrste je celina sastavljena od manjih komada kože gazele, nađena  u Egiptu i potiče iz 980. godine pre Hrista.

-->Your Lilyanna